HarderwijkAanpak

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 13 juni de welstandsnota 2013 vastgesteld, samen met de navolgende in deze welstandsnota opgenomen beeldkwaliteitsplannen, te weten Waterfront Noord-bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven, Zeebuurt-De Harder, Drielanden-Muziekland-Crescent,Frankrijk-Grensweg 11, Frankrijk-Grensweg 20-22, Hierden-De Zwaluwhoeve en beeldkwaliteitscriteria Drielanden-Bedrijvenpark Tonsel 2013..

Eveneens is in dit kader de verordening tot wijziging van de bouwverordening 2010 aangaande nieuw reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. Op grond van hoofdstuk 3, afdeling 3,6 artikel 3.40 van de Algemene wet bestuursrecht(Awb), treden de genoemde beleidsstukken in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.Een ieder kan vanaf heden deze stukken bij de balie Bouwzaken in de Stadswinkel raadplegen.

De stukken zijn ook op de website harderwijk beleidsregels Welstandsnota 2013 te raadplegen.
Informatie: afd. Bouwzaken, tel 411 374.Gewoon Doen

Nieuws Harderwijk

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk