HarderwijkAanpak

De colleges van Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan op strategisch niveau samenwerken. Dit hebben de acht colleges op 9 juli j.l. besloten. Er komt een convenant om de samenwerking vorm te geven. De strategische samenwerking richt zich op het signaleren en benutten van kansen, de positionering van de Veluwe en het voeren van een actieve lobby op bepaalde speerpunten.

.

 


Deze speerpunten hebben betrekking op recreatie en toerisme, de zorg en bereikbaarheid. Duurzame en innovatieve oplossingen zijn een randvoorwaarde.

Uitwerking in twee fasen
De uitwerking van de strategische samenwerking bestaat uit twee fasen. Er is een werkgroep strategische alliantie ingesteld waarin vanuit iedere gemeente een bestuurlijke vertegenwoordiger plaatsneemt. De werkgroep benoemt strategische speerpunten voor de Veluwe en laat zich hierbij ondersteunen door een
kwartiermaker. 


De eerste fase bestaat uit:
a) het benoemen van strategische speerpunten;
b) het uitvoeren van een actorenanalyse/maatschappelijke verkenning;
c) het opstellen van het convenant;
d) het starten met het opstellen van een uitvoeringsplan.

De tweede fase richt zich op de uitvoering van het convenant. Hierbij gaat het om het realiseren van de strategische speerpunten door het voeren van actieve lobby.

Het convenant heeft een looptijd voor bepaalde tijd (31 december 2014). In de tweede fase vindt daarom ook een verkenning voor de middellange termijn (5 jaar) plaats.

Planning
De doorlooptijd van de eerste fase is vier maanden. In november worden de gemeenteraden gevraagd om in te stemmen met het convenant. Zodra de gemeenteraden hebben ingestemd met het convenant start de strategische samenwerking inhoudelijk. Dit is naar verwachting nog voor het einde van dit jaar.


Gewoon Doen

Nieuws Harderwijk

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk