HarderwijkAanpak

De gemeente Harderwijk heeft zich bij de Fietsersbond gemeld omdat ze Fietsstad 2014 wil worden. Het is de vijfde keer dat de Fietsersbond de Fietsstadverkiezing organiseert. Naast onze gemeente zijn er achttien andere kandidaten. In het voorjaar van 2014 is bekend welke plaats zich Fietsstad 2014 mag noemen..

Fietsers komen tijdens hun dagelijkse fietstochten heel wat hindernissen tegen. Slecht wegdek, drempels, paaltjes, onoverzichtelijke oversteekplaatsen, spoorwegovergangen, autowegen, maar ook andere fietsers, automobilisten, scooters en bussen kunnen een fietsrit onprettig maken. De gemeente die de beste oplossingen biedt om deze hindernissen uit de weg te gaan mag zich in 2014 Fietsstad noemen.

Opnieuw kandidaat
Twee jaar geleden haalde wij al een eervolle tweede plaats bij de Fietstadverkiezing - ’s Hertogenbosch werd in 2011 de winnaar. Mede op basis van de evaluatie hebben wij wederom veel geïnvesteerd in het verder stimuleren van het fietsgebruik. Een zeer aantrekkelijk en compleet fietsnetwerk is ontstaan en het aantal fietsverplaatsingen neemt in Harderwijk nog steeds toe. Daarnaast zijn er aantrekkelijke stallingsmogelijkheden, worden schoolroutes en –omgevingen verkeersveilig gemaakt en wordt nu volop ingestoken op het obstakelvrij fietsen in Harderwijk. Zo worden fietspaden verbreed, overbodige fietspaaltjes verwijderd, speciale ribbelmarkering aangebracht en zijn er e-bike dagen voor ouderen.

Investeren in de fiets
Onder de drukke provinciale weg N302 zijn een drietal fiets- en voetgangerstunnels gerealiseerd om fietsers (verkeers- en sociaal-) veilig en snel vanuit de richting van Nunspeet/Hierden en de woonwijk Frankrijk richting het centrum te laten verplaatsen. De tunnels zijn met veel licht en doorzicht sociaal veilig aangelegd. Komende vanaf de Veluwe (Ermelo) is er een fietsbrug aangelegd over de drukke Ceintuurbaan zodat fietsers ook hier snel, veilig en comfortabel van buiten Harderwijk naar het centrum en andere voorzieningen, zoals scholen, station en ziekenhuis kunnen fietsen v.v. Tenslotte is de brug voor langzaam verkeer over de A28 en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle aangepast en voorzien van fietsvriendelijke hellingen.

Aanvullend op de aanleg van diverse ongelijkvloerse fietskruisingen zijn diverse fietspaden nieuw aangelegd, gereconstrueerd, verbreed en van een asfalt laag voorzien. Hierdoor zijn er aantrekkelijk fietsroutes ontstaan van de ene kant van de stad (woonwijk Drielanden) via het centrum naar de andere kant van de stad (bedrijventerrein Lorentz).

De recreatieve fietspaden, met een lengte van circa 9 kilometer, die zijn overgenomen van de Recreatiegemeenschap Veluwe, worden gereconstrueerd zodat er voor de recreatieve fietser weer comfortabele en aantrekkelijke routes ontstaan.

Harderwijk op de route naar Fietsstad
Twee jaar geleden was onze gemeente volop in de race voor Fietsstad 2011. Helaas is Harderwijk het toen net niet geworden, maar het onderzoeksrapport van de Fietsersbond “Harderwijk op de route naar Fietsstad” was voor ons aanleiding om onverminderd door te gaan met het fietsbeleid en het stimuleren van het gebruik van de fiets. De aanbevelingen uit het rapport zijn nadrukkelijk overgenomen:
• Aanpak van alle (basis-) schoolomgevingen in Harderwijk in 2013 en 2014;
• Aanpak van eenzijdige fietsongevallen (onder andere verwijderen fietspaaltjes, led verlichting op fietspaaltjes en ribbelmarkering voor paaltjes, verbreden fietspaden);
• Hoogwaardige fietsvoorzieningen bij publieksaantrekkende voorzieningen, zoals zwembad, sporthal, bibliotheek, ziekenhuis, station, winkelgebied.

Meer weten?
Meer weten over de deelname van de gemeente Harderwijk aan Fietsstad 2014? Bekijk dan op www.harderwijk.nl het rapport dat wij bij de Fietsersbond hebben ingediend.


Gewoon Doen

Nieuws Harderwijk

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk