HarderwijkAanpak

Werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen, VNO-NCW en UWV in de regio Harderwijk, Deventer, Zutphen en Apeldoorn slaan de handen ineen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De partijen in de regio Stedenvierkant hebben gezamenlijk een Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. Bijna 2.500 jongeren tot 27 jaar zijn werkzoekend in de regio. Doel is om driekwart van deze jongeren binnen twee jaar aan werk te helpen..

Op woensdagmiddag 11 september komen werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en werkzoekende jongeren bijeen in het Dolfinarium Harderwijk voor de actiebijeenkomst ‘Samen Werk Maken van Werk’. Tijdens deze bijeenkomst in Harderwijk is namens het kabinet de ambassadeur Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, één van de sprekers. Sterk was tien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. “Wie de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakt, krijgt straks de rekening gepresenteerd. Daarbij kunnen we alleen succes behalen als we het met elkaar doen”, aldus Sterk.

Ruim 800.000 euro beschikbaar
Om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, presenteerde het kabinet dit voorjaar de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Minister Asscher (Sociale zaken) en minister Bussemaker (Onderwijs) hebben
€ 50 miljoen extra beschikbaar gesteld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Voor de regio Stedenvierkant is voor dit doel ruim € 800.000 extra beschikbaar.

De regio Stedenvierkant heeft het actieplan ‘Samen Werk Maken van Werk’ ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Concrete doelstelling in dit plan is dat minimaal 75 procent van de werkzoekende jongeren werk vindt of een opleiding gaat volgen. Daarmee sluit het actieplan ook aan op het Akkoord van Beekbergen, waaraan 27 organisaties in de Stedendriehoek zich committeerden om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. “Jonge getalenteerde mensen zijn van onmisbare waarde voor de economische groei van onze regio, zeker als de economie weer aantrekt”, aldus wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn, die ook coördinerend bestuurder is van het Actieplan Jeugdwerkloosheid voor de regio.


Gewoon Doen

Nieuws Harderwijk

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk