HarderwijkAanpak

Het college van B&W heeft besloten om geen voorstel richting de raad te doen om over te gaan tot invoering van de koopzondag of een proefperiode voor de koopzondag. Uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren en de vooraf vastgestelde beoordelingsmatrix blijkt dat er onvoldoende draagvlak is..

Onderzoek
Het college heeft een onderzoek naar de behoefte aan koopzondagen voor het jaar 2013 in haar Collegeprogramma Harderwijk 2010 – 2014 “Snoeien, bloeien en groeien” opgenomen. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd door het bureau I&O Research. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend. In het onderzoek is het draagvlak onder de verschillende groepen van belanghebbenden gemeten. Daarbij is onderscheid gemaakt in bewoners, bezoekers, werkgevers en werknemers.

Voorafgaand aan het onderzoek heeft het college vastgesteld hoe zwaar de verschillende groepen meewegen in het totaaloordeel. Tevens is vooraf bepaald hoe de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd zouden worden,
waarbij het volgende onderscheid is gemaakt:

1. bij minder dan 50% onvoldoende draagvlak
2. tussen 50% en 60% een proefperiode
3. meer dan 60% voldoende draagvlak


Het onderzoek wijst uit dat de draagvlakcoëfficiënt 45% is. Het college komt op basis hiervan tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak is voor de invoering van een koopzondag of een proef en ziet dan ook geen aanleiding te komen met een voorstel naar de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad een besluit te nemen over de koopzondag.


Gewoon Doen

Nieuws Harderwijk

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk