HarderwijkAanpak

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt aan gemeenten en maatschappelijke organisaties goede initiatieven van lokaal armoede- en schuldenbeleid bij haar aan te melden. Zij gaat van maandag 14 tot en met zaterdag 19 oktober op ‘armoede-&schuldenestafette’ en bezoekt tal van initiatieven door het hele land..

 

De estafette heeft tot doel om door “leren van elkaar” te komen tot een verdere versterking van de samenwerking bij de armoede- en schuldenaanpak. Staatssecretaris Klijnsma wil dat het taboe rond armoede wordt doorbroken. Zij wil dat mensen bij dreigende schulden direct hulp zoeken. Het kabinet heeft dit jaar 20 miljoen extra uitgetrokken om armoede aan te pakken.

Klijnsma vraagt gemeenten en maatschappelijke organisaties haar te laten weten waar ze tijdens de estafette zeker niet aan voorbij mag gaan. De initiatieven kunnen het hele spectrum van de strijd tegen armoede en schulden beslaan: preventie van armoede, het vergroten van de maatschappelijke participatie van kinderen (bijv. dat elk kind kan sporten) en het tegengaan van schulden onder bijvoorbeeld jongeren.

Klijnsma: “Ook ben ik geïnteresseerd in initiatieven die door maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn opgezet”.

Klijnsma vervolgt: “het is juist nu van belang dat we allemaal stappen extra zetten om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Vooral kinderen moeten natuurlijk gewoon mee kunnen doen. We moeten voorkomen dat ouders de keuze moeten maken tussen zwemles of een warme maaltijd.”


Politiek