HarderwijkAanpak

Op 4 december zal alweer de 3e vergadering plaatsvinden van de Regiegroep HarderwijkAanpak. Deze keer zal het thema Veiligheid aandacht krijgen. In het bijzonder de aanpak van overlast door jongeren.

.

 

 Vergadering: dinsdag 4 december 2012 

Plaats: Stadhuis Hanzezaal/Visserszaal

Aanvang: 19.30 uur


Agenda

1. Opening

2. De regiegroep Harderwijkeraanpak, samenvatting van de vorige bijeenkomst

3. Thema Veiligheid uitgelicht(Notitie aanpak jongerenoverlast)
De samenwerkende partners - het jongerenwerk van Welzijn Op Maat, de politie (jeugd- en wijkagenten), Tactus - hebben al vele jaren ervaring met jongeren die elkaar op straat ontmoeten én met situaties van jeugdoverlast. Door een gerichte inpak weten deze partners – samen met belanghebbenden – toe te werken naar beheersing van eventuele problematiek.

4. Conclusie en Afronding

Vergaderingen 2013
26 februari 2013, 19.30 uur Stadhuis Hanzezaal/Visserszaal
28 mei 2013, 19.30 uur Stadhuis Hanzezaal/Visserszaal
27 augustus 2013, 19.30 uur Stadhuis Hanzezaal/Visserszaal
3 december 2013, 19.30 uur Stadhuis Hanzezaal/Visserszaal


Politiek