HarderwijkAanpak

tegel ik voor elkaar harderwijk

De tegels in Harderwijk vestigen de aandacht  op een lokaal  initiatief, IK VOOR ELKAAR dat recent is gestart. Dit initiatief wil de samen redzaamheid in Harderwijk en Hierden een nieuwe impuls geven door op websites, social media en kranten iedereen te informeren over welke mooie dingen er gebeuren. Bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk. ZorgDat is een van de ‘Vrienden’ van het initiatief en nu door de tegel ook als zodanig herkenbaar. Andere vrienden zijn Stichting Welzijn Ouderen, Voedselbank Harderwijk, Stichting Present Harderwijk, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Rode Kruis Harderwijk, Humanistisch afdeling Noordwest-Veluwe, LETS en Thuishuis Harderwijk.

.

 


Belangrijk
Wethouder Pieter den Besten heeft onlangs de eerste IK VOOR ELKAAR- tegel geplaatst op de stoep van het ZorgDat-gebouw aan de Gelreweg. Hij deed dit samen met directeur Carla Venema van de welzijnsinstelling. “IK VOOR ELKAAR is om twee redenen een belangrijk initiatief’’, vertelde wethouder Pieter den Besten bij het plaatsen van de tegel. “Om te beginnen is het een initiatief door burgers voor burgers. Het laat zien wat je met elkaar voor elkaar kunt doen. Daarnaast is IK VOOR ELKAAR niet betuttelend. Het is niet door de overheid opgelegd, maar is van de inwoners van Harderwijk en Hierden.Pieter den BestenCarla Venema 1e IVE-tegel De onderlinge samenhang in de samenleving versterken, dát is het hoofddoel van IK VOOR ELKAAR. En dat ondersteun ik van harte”, aldus Den Besten, die als geen ander weet dat meer onderlinge samenhang in de samenleving ook kostenbesparend werkt. “En dat is in deze tijd erg belangrijk, maar niet het hoofddoel van dit initiatief”.

Vliegwiel
Den Besten ziet veel kracht en energie in de samenleving van Harderwijk en Hierden. “Omzien naar elkaar, een oogje in het zeil houden bij een oude oma, kinderen naar de voetbalclub rijden. Het zijn maar kleine dingen, maar erg belangrijk voor een samenleving. Op dat punt hoop ik op een vliegwielfunctie door IK VOOR ELKAAR. Door te laten zien wat er allemaal aan vrijwilligerswerk en mantelzorg gebeurt, stimuleren we elkaar om mee te doen. Zodat mensen gaan denken ‘wat anderen kunnen, dat kan ik ook’ en zelf vervolgens actief worden”.

Onbetaalbaar
Dat juist deze tijd vraagt om meer onderlinge samenhang is voor Den Besten glashelder. “De oude patronen van het omzien naar elkaar zijn veranderd. Om een voorbeeld te noemen: er is letterlijk meer afstand tussen ouders en kinderen omdat die vaak elders in Nederland of daarbuiten wonen. Ook maatschappelijke verbanden als kerken, verenigingen en sportclubs zijn losser dan voorheen. Met onze wijkaanpak proberen we die ontstane ruimte in te vullen. ZorgDat is ook belangrijk op dit punt. Met hun ondersteuning worden 23.000 uren informele zorg gerealiseerd binnen tal van projecten. Dat is onbetaalbaar, ook voor de vrijwilligers die er veel plezier aan beleven”.


Politiek