100 tijdelijke woningen op het Struikterrein.

Weiburg
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

#Harderwijk: Het huidige terrein langs de Weiburglaan wordt op dit moment gebruikt als parkeerplaats en depot voor de aannemers die werken aan de herinrichting van het Stationsgebied. Dit zijn tijdelijke situaties. Er wordt gestreefd naar een nuttige tijdelijke bestemming en invulling van het terrein. Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen is er gekozen om het terrein in te zetten voor tijdelijke sociale huurwoningen. Met tijdelijke sociale huurwoningen is er op korte termijn een oplossing voor de grote vraag, totdat voldoende permanente woningen gerealiseerd zijn.

 

 Tijdelijke woningen

Het college van B&W wil starten met de uitwerking van de bestemming van het voormalig Struikterrein. Het idee is dat er tijdelijke woonvoorzieningen komen op het terrein voor starters in de woonsector, statushouders en mensen die urgent een woning nodig hebben. De gemeenteraad had op 3 december 2015 al besloten over te gaan tot de aankoop. Er is vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de jaarlijkse kosten te dekken uit te realiseren opbrengsten door het tijdelijk gebruik van het terrein.


" In het kader van de bezuinigen zijn wij (lees gemeente Harderwijk) terughoudend met het plaasten van onverplichte publicaties op de gemeentepagina. Het bestreden besluit is een beschikking op aanvraag van het ziekenhuis St. Jansdal. Het is derhalve een beschikking en geen besluit van algemenes strekking, zoals bijvoorbeeld een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan." 
Bron: brief gemeente aan Rechtbank 14-12-2012

Lees meer Struik staat Leeg (2013)

 
   

Nuttige bestemming terrein

Op het terrein worden, voor de duur van maximaal 10 jaar, sociale huurwoningen gerealiseerd. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase gaat het om 50 woningen en als blijkt dat er behoefte is aan meer woningen komen er nog eens 50 bij.

 

 Vervolg

Voordat de plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd zijn enkele onderzoeken nodig, waaronder geluidsonderzoek. Ook zal het planologisch traject doorlopen worden, namelijk de procedure voor een omgevingsvergunning ten behoeve van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Vervolgens wordt het terrein bouwrijp gemaakt om de woningbouw mogelijk te maken. De daadwerkelijke vormgeving en de invulling van de beeldkwaliteit vinden plaats na besluitvorming door de gemeenteraad.

 

 Lang beloofde samenwerking

De gemeente gaat bij de uitwerking van de plannen samenwerken met de woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen. Het zijn namelijk de woningcorporaties die de woningen zullen ontwikkelen en realiseren. De gemeente en de woningcorporaties willen de omwonenden graag betrekken bij de verdere ontwikkelingen. Hiertoe hebben omwonenden een brief ontvangen.

 

 Verantwoording

De gemeenteraad wordt tijdens de commissievergadering Ruimte op 17 november geïnformeerd en moet daarna nog instemming verlenen met de voorgenomen plannen.

 

struikkterrein google maps