Via verschillende vormen van zogenoemde burgerparticipatie worden mensen in Nederland betrokken: van gesprekstafels en informatiebijeenkomsten in de wijk tot meer formele vormen als gelote burgerfora, burgerbegroten en het uitdaagrecht. Toch ervaren veel mensen dat zij onvoldoende een stem hebben en voelen zij zich niet gezien en gehoord. Om de afstand tussen ‘staat en straat’ te verkleinen moeten meer mensen actief betrokken worden bij besluiten die hen raken.

Op woensdag 6 maart is er weer een wijkcafé waar wijkagent Jurion Veenstra en wijkboa Jeroen Lourens over hun werkzaamheden en ervaringen vertellen. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in MFC de Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.

De meeste Harderwijkers en Hierdenaren kunnen meedoen in de samenleving maar wat als dit niet vanzelfsprekend gaat. Op maandag 5 november is waardevolle bijeenkomst in de Visafslag. Het programma start om 18.15 uur met een verhaal van een inwoner en lid van de Sociale Adviesraad. Zij neemt u mee in haar zoektocht naar ander werk.